V Praze vznikla svépomocná skupina pro lidi s duševním onemocněním

Spolek Dobré místo realizuje od června letošního roku (2018) projekt „Svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním“. Jde o tříletý projekt, jehož hlavní náplní je terénní práce deseti vyškolených peer konzultantů. V každém roce se do projektu zapojí nová desítka peerů.  Prvních deset peer konzultantů je zaměstnáno v Dobrém místě od července 2018. V červnu 2019 projde školením pro peer konzultanty dalších deset lidí a poslední skupina peerů se připraví na práci v terénu v červnu roku 2020. Projekt končí na konci května roku 2021.

Cílem projektu je vytvořit fungující svépomocnou skupinu lidí se zkušeností s duševním onemocněním, která bude pomáhat dalším psychicky nemocným lidem. Budou se vzájemně motivovat, povzbuzovat, sdílet  své problémy, budou se společně věnovat seberozvojovým aktivitám. Zázemí pro vzájemnou podporu a komunikaci je vytvořeno v prostorách Dobrého místa, z.s.

Více než 400 lidí s vážným duševním onemocněním může získat díky aktivitám svépomocné skupiny podporu, inspiraci, příležitost k uplatnění vlastní tvořivosti a větší kontrolu nad svým životem a zdravotním stavem. Aktivity, které Dobré místo, z.s. nabízí, se pohybují na poli společensko – kulturních a sportovních aktivit (viz rozpis níže). Probíhají jak v prostorách Dobrého místa, z.s., tak v terénu (např. návštěvy galerií, muzeí, společné výlety, apod.)

Během tří let získá třicet vyškolených peer konzultantů praxi (zaměstnání na 0,5 úvazku) v multidisciplinárním týmu poskytujícím terénní péči lidem s vážným duševním onemocněním nebo  zkušenost s prací peer konzultantů na odděleních Psychiatrické nemocnice Bohnice (formou několikaměsíční stáže, podle individuálních předpokladů a možností). Tato kvalifikace a praxe jim zvýší možnost, aby se jako peer konzultanti uplatnili na trhu práce.

Také většina realizačního týmu a lektorů jednotlivých aktivit jsou lidé s duševním onemocněním. Získaná praxe a zkušenosti umožní i jim, aby se po skončení projektu snáze uplatnili na pracovním trhu.

Klienti, tedy lidé s duševním onemocněním žijící v Praze, kterým budou peer konzultanti pomáhat, tak získají možnost lépe se integrovat do běžného života a mohou snadněji najít pracovní uplatnění. Zlepší se kvalita jejich života, získají potřebné informace i pomoc při řešení životních situací. To se, v ideálním případě, odrazí také na zlepšení jejich zdravotního stavu a menší potřebě ústavní péče. Někteří z klientů v prvních dvou letech realizace projektu mohou využít příležitosti, aby se do následující fáze projektu zapojili jako peer konzultanti.

Svépomocná skupina lidí se zkušeností s duševním onemocněním pomůže najít přátelské a nediskriminující prostředí pacientům propuštěným z nemocnice, nabídne jim podpůrné aktivity pro další vlastní rozvoj a usnadní jim přechod do běžného života. 

Odkaz na facebookovou skupinu: Svépomocná skupina lidí se zkušeností s duševním onemocněním

Facebook spolku Dobré místo, z. s.

 

Projekt Peer aktivity s podporou Norských fondů realizoval tři tvůrčí dílny

Spolek Dobré místo od 1. dubna 2015 do 30. dubna 2016 realizoval v Psychiatrické nemocnici Bohnice realizovali tři tvůrčí dílny: literární dílnu, publicistickou dílnu a divadelní dílnu. Dílny probíhaly pravidelně jedenkrát týdně. Byly zařazeny do nabídky aktivit pro pacienty PN Bohnice a byly aktivně propagovány na odděleních PN Bohnice. Na realizaci dílen se jako lektoři podíleli peer pracovníci – lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.

Tvůrčí díly byly hlavní náplní projektu Peer aktivity (registrační číslo CZ 11/MGS/003) podpořeného z Norských fondů, který spolek Dobré místo realizoval od dubna 2015 do konce června 2016. …..

V Bohnicích se klube Peer klub

Zatím provizorně v prostorách spolku Dobré místo – na pavilonu 19 v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice – funguje od 1. března 2016 Peer klub. Je určen pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním, především samozřejmě pro současné, ale i bývalé pacienty nemocnice. Koncem června se Peer klub přestěhuje do nově rekonstruovaných prostor v Divadle Za plotem.
V Bohnicích se klube Peer klub
Projekt Peer klubu, financovaný ve své počáteční fázi z Norských fondů, umožní lidem, kteří sami prošli duševním onemocněním, aby své zkušenosti sdíleli se současnými pacienty PN Bohnice. Program klubu (příjemné trávení volného času s možností hrát hry, učit se na počítači nebo psát do časopisu) budou mít na starosti peer lektoři ze spolku Dobré místo. …..

Lidé s duševním onemocněním reflektují vlastní zkušenosti

Projekt „Informační aktivity k reformě psychiatrické péče,“ který s podporou Norských fondů realizuje spolek Dobré místo, mapuje aktuální situaci v oblasti péče o duševní zdraví. Realizační tým projektu tvoří lidé, kteří sami prošli vážným duševním onemocněním. „Chceme, aby lidé, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, pojmenovali problémy, které je nejvíce tíží, a mohli se vyjádřit k připravovaným změnám,“ říká PR manažerka projektu Mgr. Eliška Pražáková. Jedním z klíčových problémů je podle ní stigmatizace všech vážně duševně nemocných lidí jako „vraždících šílenců“. …..

Studio 27 tvoří audiovizuální dokumenty k tematice duševního zdraví

V polovině loňského roku vznikl ve Fokusu Praha tým lidí, kteří mají žurnalistické a filmařské zkušenosti a navíc prošli zkušeností s duševním onemocněním. Pod vedením Mgr. Břetislava Košťála vytvořili projekt Studio 27 „zaostřeno na duši,“ který byl podpořen z Norských fondů. „Studio 27 je unikátním projektem zaměřeným na destigmatizaci lidí s duševním onemocněním. Filmařský a žurnalistický tým tvoří převážně lidé s vlastní zkušeností s vážnou duševní nemocí, většinou ze schizofrenního okruhu,“ říká manažer projektu Břetislav Košťál.
Členové Studia 27 pořádají besedy se známými osobnostmi a diskutují s nimi o tématech z oblasti duševního zdraví. Hosty studia byli například psychiatr Filip Španiel, psychoterapeutka Věra Roubalová-Kostlánová, jungiánský psychoterapeut Pjér la Šé’z nebo ředitel Fokusu Praha Pavel Novák. V minulém roce uspořádalo Studio 27 besedu s herečkou, spisovatelkou a moderátorkou Táňou Fischerovou. Tématem besedy byl vztah společnosti k lidem se zdravotním postižením. …..