Projekt Peer aktivity s podporou Norských fondů realizoval tři tvůrčí dílny

Spolek Dobré místo od 1. dubna 2015 do 30. dubna 2016 realizoval v Psychiatrické nemocnici Bohnice realizovali tři tvůrčí dílny: literární dílnu, publicistickou dílnu a divadelní dílnu. Dílny probíhaly pravidelně jedenkrát týdně. Byly zařazeny do nabídky aktivit pro pacienty PN Bohnice a byly aktivně propagovány na odděleních PN Bohnice. Na realizaci dílen se jako lektoři podíleli peer pracovníci – lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.

Tvůrčí díly byly hlavní náplní projektu Peer aktivity (registrační číslo CZ 11/MGS/003) podpořeného z Norských fondů, který spolek Dobré místo realizoval od dubna 2015 do konce června 2016. …..

V Bohnicích se klube Peer klub

Zatím provizorně v prostorách spolku Dobré místo – na pavilonu 19 v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice – funguje od 1. března 2016 Peer klub. Je určen pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním, především samozřejmě pro současné, ale i bývalé pacienty nemocnice. Koncem června se Peer klub přestěhuje do nově rekonstruovaných prostor v Divadle Za plotem.
V Bohnicích se klube Peer klub
Projekt Peer klubu, financovaný ve své počáteční fázi z Norských fondů, umožní lidem, kteří sami prošli duševním onemocněním, aby své zkušenosti sdíleli se současnými pacienty PN Bohnice. Program klubu (příjemné trávení volného času s možností hrát hry, učit se na počítači nebo psát do časopisu) budou mít na starosti peer lektoři ze spolku Dobré místo. …..

Lidé s duševním onemocněním reflektují vlastní zkušenosti

Projekt „Informační aktivity k reformě psychiatrické péče,“ který s podporou Norských fondů realizuje spolek Dobré místo, mapuje aktuální situaci v oblasti péče o duševní zdraví. Realizační tým projektu tvoří lidé, kteří sami prošli vážným duševním onemocněním. „Chceme, aby lidé, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, pojmenovali problémy, které je nejvíce tíží, a mohli se vyjádřit k připravovaným změnám,“ říká PR manažerka projektu Mgr. Eliška Pražáková. Jedním z klíčových problémů je podle ní stigmatizace všech vážně duševně nemocných lidí jako „vraždících šílenců“. …..

Studio 27 tvoří audiovizuální dokumenty k tematice duševního zdraví

V polovině loňského roku vznikl ve Fokusu Praha tým lidí, kteří mají žurnalistické a filmařské zkušenosti a navíc prošli zkušeností s duševním onemocněním. Pod vedením Mgr. Břetislava Košťála vytvořili projekt Studio 27 „zaostřeno na duši,“ který byl podpořen z Norských fondů. „Studio 27 je unikátním projektem zaměřeným na destigmatizaci lidí s duševním onemocněním. Filmařský a žurnalistický tým tvoří převážně lidé s vlastní zkušeností s vážnou duševní nemocí, většinou ze schizofrenního okruhu,“ říká manažer projektu Břetislav Košťál.
Členové Studia 27 pořádají besedy se známými osobnostmi a diskutují s nimi o tématech z oblasti duševního zdraví. Hosty studia byli například psychiatr Filip Španiel, psychoterapeutka Věra Roubalová-Kostlánová, jungiánský psychoterapeut Pjér la Šé’z nebo ředitel Fokusu Praha Pavel Novák. V minulém roce uspořádalo Studio 27 besedu s herečkou, spisovatelkou a moderátorkou Táňou Fischerovou. Tématem besedy byl vztah společnosti k lidem se zdravotním postižením. …..

Dobré místo v Bohnicích

Do areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice se v květnu letošního roku přestěhoval spolek Dobré místo, který zaměstnává téměř dvacet lidí s vážným duševním onemocněním. Většina z nich se věnuje novinářské práci na zdravotně-sociálním webovém portálu Lidé mezi lidmi (www.lidemezilidmi.cz). Členové spolku Dobré místo spolupracují také na realizaci dvou projektů financovaných z Norských fondů, které by měly přispívat k destigmatizaci psychiatrických pacientů a k prosazování reformy psychiatrické péče.

Projekt s názvem Informační aktivity v souvislosti s reformou psychiatrické péče v ČR se zaměřuje na sledování příprav reformy psychiatrické péče v ČR ohlášené ministerstvem zdravotnictví. …..