V Praze vznikla svépomocná skupina pro lidi s duševním onemocněním

Spolek Dobré místo realizuje od června letošního roku (2018) projekt „Svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním“. Jde o tříletý projekt, jehož hlavní náplní je terénní práce deseti vyškolených peer konzultantů. V každém roce se do projektu zapojí nová desítka peerů.  Prvních deset peer konzultantů je zaměstnáno v Dobrém místě od července 2018. V červnu 2019 projde školením pro peer konzultanty dalších deset lidí a poslední skupina peerů se připraví na práci v terénu v červnu roku 2020. Projekt končí na konci května roku 2021.

Cílem projektu je vytvořit fungující svépomocnou skupinu lidí se zkušeností s duševním onemocněním, která bude pomáhat dalším psychicky nemocným lidem. Budou se vzájemně motivovat, povzbuzovat, sdílet  své problémy, budou se společně věnovat seberozvojovým aktivitám. Zázemí pro vzájemnou podporu a komunikaci je vytvořeno v prostorách Dobrého místa, z.s.

Více než 400 lidí s vážným duševním onemocněním může získat díky aktivitám svépomocné skupiny podporu, inspiraci, příležitost k uplatnění vlastní tvořivosti a větší kontrolu nad svým životem a zdravotním stavem. Aktivity, které Dobré místo, z.s. nabízí, se pohybují na poli společensko – kulturních a sportovních aktivit (viz rozpis níže). Probíhají jak v prostorách Dobrého místa, z.s., tak v terénu (např. návštěvy galerií, muzeí, společné výlety, apod.)

Během tří let získá třicet vyškolených peer konzultantů praxi (zaměstnání na 0,5 úvazku) v multidisciplinárním týmu poskytujícím terénní péči lidem s vážným duševním onemocněním nebo  zkušenost s prací peer konzultantů na odděleních Psychiatrické nemocnice Bohnice (formou několikaměsíční stáže, podle individuálních předpokladů a možností). Tato kvalifikace a praxe jim zvýší možnost, aby se jako peer konzultanti uplatnili na trhu práce.

Také většina realizačního týmu a lektorů jednotlivých aktivit jsou lidé s duševním onemocněním. Získaná praxe a zkušenosti umožní i jim, aby se po skončení projektu snáze uplatnili na pracovním trhu.

Klienti, tedy lidé s duševním onemocněním žijící v Praze, kterým budou peer konzultanti pomáhat, tak získají možnost lépe se integrovat do běžného života a mohou snadněji najít pracovní uplatnění. Zlepší se kvalita jejich života, získají potřebné informace i pomoc při řešení životních situací. To se, v ideálním případě, odrazí také na zlepšení jejich zdravotního stavu a menší potřebě ústavní péče. Někteří z klientů v prvních dvou letech realizace projektu mohou využít příležitosti, aby se do následující fáze projektu zapojili jako peer konzultanti.

Svépomocná skupina lidí se zkušeností s duševním onemocněním pomůže najít přátelské a nediskriminující prostředí pacientům propuštěným z nemocnice, nabídne jim podpůrné aktivity pro další vlastní rozvoj a usnadní jim přechod do běžného života. 

Odkaz na facebookovou skupinu: Svépomocná skupina lidí se zkušeností s duševním onemocněním

Facebook spolku Dobré místo, z. s.