Dobré místo v Bohnicích

Do areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice se v květnu letošního roku přestěhoval spolek Dobré místo, který zaměstnává téměř dvacet lidí s vážným duševním onemocněním. Většina z nich se věnuje novinářské práci na zdravotně-sociálním webovém portálu Lidé mezi lidmi (www.lidemezilidmi.cz). Členové spolku Dobré místo spolupracují také na realizaci dvou projektů financovaných z Norských fondů, které by měly přispívat k destigmatizaci psychiatrických pacientů a k prosazování reformy psychiatrické péče.

Projekt s názvem Informační aktivity v souvislosti s reformou psychiatrické péče v ČR se zaměřuje na sledování příprav reformy psychiatrické péče v ČR ohlášené ministerstvem zdravotnictví. „V současnosti mapujeme problémy a potřeby duševně nemocných lidí. Vytvořili a rozeslali jsme celkem podrobný dotazník a už se nám scházejí odpovědi. Průběžně děláme rozhovory s lidmi, kteří mají vlastní zkušenost s onemocněním, s jejich blízkými, s pracovníky pomáhajících profesí a také s lidmi, kteří se podílejí na přípravě reformy,“ říká Gabriel. Zpracované výsledky dotazníkového šetření, články a rozhovory mají být průběžně publikovány na stránkách webového portálu Lidé mezi lidmi (www.lidemezilidmi.cz) a v dalších médiích. „Spolupracujeme například s časopisem Esprit, který vydává Česká asociace pro psychické zdraví, nebo s portálem Helpnet. Aktuální informace o přípravách reformy a potřebách duševně nemocných chceme nabízet také společensky zaměřeným časopisům a novinám,“ říká předseda spolku Josef Gabriel – šéfredaktor časopisu Esprit a webového portálu Lidé mezi lidmi.
Další projekt s názvem Peer aktivity zahrnuje tři dílny – literární, publicistickou a divadelní. Dílny jsou určeny především pacientům, ale i dalším zájemcům s duševním onemocněním z Prahy a okolí. „Na Pavilonu 19 běží každý čtvrtek od deseti do třinácti hodin publicistická dílna, která je otevřená každému, kdo si chce vyzkoušet, jak se píší články nebo dělají rozhovory do novin a časopisů nebo na internetové stránky,“ uvádí J. Gabriel. Vítáni jsou jak zájemci o novinařinu a základy redakční práce, tak ti, kdo si chtějí ověřit vlastní schopnost napsat něco „do novin,“ nebo si v diskusi vytříbit názor na aktuální společenské problémy. „Mluvím hlavně o tom, co se dotýká lidí, kteří mají vlastní zkušenost s duševním onemocnění. Na poslední dílně jsme ale například zkoušeli napsat zprávu o jednom velkém obchodu na světové burze. Záleží na tom, s čím kdo přijde a co koho zajímá,“ vysvětluje J. Gabriel. Společně s ním se na vedení dílny podílejí Marcela Krylová – redaktorka (ČTK, Tina), editorka portálu Lidé mezi lidmi – a David Ašembryl – redaktor, který spolupracuje s Českým rozhlasem.
Každý pátek dopoledne, rovněž od 10 do 13 hodin, se na pavilonu 19 scházejí účastníci literární dílny. Dílnu vedou společně Tomáš Vaněk – novinář, peer lektor, věnuje se umělecké tvorbě, vystudoval komparatistiku – Kateřina Kováčová (básnířka a prozaička, která se věnuje tvůrčímu psaní) a Jindřiška Vlčková – básnířka, která vystudovala audiovizi. Témata básní, povídek a dalších literárních útvarů, které se zde píší, čtou nebo rozebírají jsou samozřejmě poetičtější (život, láska, smrt) než obvyklá novinářská témata a milovníkům literatury nabízejí hluboké existenciální zážitky. Totéž lze říct i o divadelní dílně, kterou vede Martina Čurdová – divadelní lektorka a režisérka, která realizuje nízkoprahové formy divadla a zkušenosti získala na zahraničních stážích v Barceloně a Riu de Janeiru. Společně s ní vedou divadelní dílnu Markéta Pekárková – působí jako arteterapeutka a divadelnice – a Michal Kašpar, který vystudoval žurnalistiku, má vlastní zkušenost s vážným duševním onemocněním, věnuje se improvizačnímu typu divadla a je také tvůrcem písňových textů (založil improvizační soubor Lidové spontánní divadlo – LSD – ve kterém hráli především lidé se zkušeností s duševním onemocněním). Divadelní dílna se schází každé úterý od 10 do 13 hodin v Divadle Za plotem.

Na vedení všech tří dílen se podílejí členové Dobrého místa, kteří mají vzdělání i praxi v oblasti literární, publicistické nebo divadelní tvorby a současně mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním. „V projektu´Peer aktivity´ se snažíme o využívání tvůrčích a intelektuálních schopností lidí s psychiatrickou diagnózou. Dílny se konají jednou týdně a jsou otevřené všem zájemcům, tedy i lidem mimo nemocnici. Vedou je peer lektoři společně se zdravými odborníky,“ uvádí J. Gabriel.
Výsledky své práce představili účastníci dílen už během festivalu Babí léto. Divadelní dílna během letního workshopu pod vedením Martiny Čurdové nacvičovala „Mystický příběh o záchraně světa, která jednoho dne nenápadně proběhla v Bohnicích,“ který nakonec návštěvníkům festivalu zahráli členové nově vzniklého Ódivadla pod názvem Batman v hrobě. „Toto představení založené na skutečných událostech vzniklo během letních dílen. Hrají si v něm lidé se zkušeností s duševní nemocí i bez ní,“ říká Martina Čurdová – autorka konceptu představení i režisérka v jedné osobě.
Členové literární dílny a publicistické dílny četli svá díla (básně, povídky, články, fejetony) v odpoledním programu na pavilonu 19. Nechyběl hudební doprovod a malé pohoštění. Babí léto na Dobrém místě končilo ve večerních hodinách diskusí členů publicistické dílny a dalších zúčastněných k aktuálním otázkám života lidí s vážným duševním onemocněním.
Financování projektů z Norských fondů končí v dubnu 2016, ale projekty by měly pokračovat dál nejméně jeden rok. Hlavním záměrem projektu Peer aktivity je podpořit tvořivost lidí s vážným duševním onemocněním. Destigmatizační ráz by měla mít veřejná prezentace jejich aktivit – divadelní představení, a autorská čtení a diskuse ať v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice, nebo jinde (pražské kavárny, neziskovky). Vedle toho se lektoři dílen pokoušejí zajistit další výstupy, jako je například publikace nejlepších textů z literární a publicistické dílny na webech a případně i v časopisech, ideálně ve většinových médiích. Lidé s vážným duševním onemocněním mají díky projektům Dobrého místa větší možnost aktivně využívat své právo na svobodu slova nebo v širším smyslu na svobodu sebevyjádření. Jde o to, aby dostali prostor k tvůrčímu zpracování svých jedinečných zkušeností s duševní nemocí a životem vůbec.
Marcela Krylová