Naše projekty

A.
Název projektu: Portál „Lidé mezi lidmi“

B.
Název projektu: Publikační činnost

C.
Název projektu: Peer aktivity
Poskytovatel dotace: Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví ČR
Dotační program: Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009 – 2014

D.
Název projektu: Informační aktivity k reformě psychiatrické péče
Poskytovatel dotace: Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví ČR
Dotační program: Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009 – 2014

E.
Název projektu: Organizačně administrativní zajištění a provoz spolku Dobré místo
Poskytovatel dotace: Česká republika – Úřad vlády České republiky
Tématický okruh žádosti: Organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit spolků zdravotně postižených