Skip to content

Informační aktivity

Norský projekt Informační aktivity v souvislosti s reformou psychiatrické péče v ČR

Hlavní náplní projektu Inforamční aktivity (registrační číslo CZ 11/MGS/004) podpořeného z Norských fondů, který spolek Dobré místo realizoval od dubna 2015 do konce června 2016, bylo mapování problémů a potřeb lidí s vážným duševním onemocněním. „Články o problémech současného stavu psychiatrické péče a rozhovory jak s lidmi, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním a s jejich rodinnými příslušníky, tak s odborníky z pomáhajících profesích jsme publikovali především na zdravotně sociálním portále Lidé mezi lidmi. Řada článků vyšla také na portálech Helpnet a Bohnice bez hranic,“ říká předseda spolku Dobré místo Mgr. Josef Gabriel.

Realizační tým projektu tvoří lidé, kteří sami prošli vážným duševním onemocněním. „Chceme, aby lidé, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, pojmenovali problémy, které je nejvíce tíží, a mohli se vyjádřit k připravovaným změnám,“ říká PR manažerka projektu Mgr. Eliška Pražáková. Jedním z klíčových problémů je podle ní stigmatizace všech vážně duševně nemocných lidí jako „vraždících šílenců“. „Pozornost médií i pobouřené veřejnosti se soustředí na nepříčetného útočníka a nikoliv na podstatu problému, což vede jen k prohloubení stigmatizace duševně nemocných lidí,“ uvádí J. Gabriel s tím, že současný systém péče diskriminuje vážně nemocné psychiatrické pacienty i ve srovnání s jinými skupinami zdravotně postižených lidí.

Spolek Dobré místo zaměstnává převážně lidi s vážným duševním onemocněním (jako redaktory webového portálu Lidé mezi lidmi) a na realizaci projektu „Informační aktivity k reformě psychiatrické péče,“ spolupracuje s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice. V rámci projektu vznikl anonymní internetový dotazník Duševní onemocnění na vlastní kůži. „Snažíme se dát psychiatrických pacientům možnost vyslovit se k otázkám, které se objevují v souvislosti s chystanou reformou psychiatrické péče v ČR. Oslovili jsme přibližně tisíc lidí s vlastní psychiatrickou zkušeností a vrátilo se nám 130 platných odpovědí. Ptali jsme se například na spokojenost s poskytovanou péčí, možnosti pracovního uplatnění, finanční situaci a hospodaření s penězi. Také na otázky související s bydlením a využíváním různých druhů pomoci,“ říká E. Pražáková.

Pro 56 respondentů (44,1 %) byla například hospitalizace v psychiatrické léčebně negativní zkušeností. Přitom 44 dotázaných (34,6 %) odpovědělo, že lékaři a zdravotnický personál během hospitalizace nerespektovali jejich lidskou důstojnost, avšak 73 respondentů (57,5 %) odpovědělo „jsem rád, že mi v psychiatrické léčebně pomohli.“ „Výsledků dotazníkového šetření využijeme pro zpracování závěrečné analýzy, kterou uveřejníme na zdravotně-sociálním webu Lidé mezi lidmi (www.lidemezilidmi.cz),“ uvádí J. Gabriel.

Součástí projektu „Informační aktivity k reformě psychiatrické péče,“ je i zpracování šedesáti anketních rozhovorů (jak s lidmi, kteří mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním, tak s jejich blízkými a odborníky z pomáhajících profesí). „Dalším zdrojem informací pro závěrečnou analýzu jsou tematické semináře. Dva z nich jsme realizovali v roce 2015 ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice. Další dva proběhly v první polovině letošního roku. Týkaly se aktuální situace lidí s psychiatrickým onemocněním,“ říká J. Gabriel. Více výstupů z projektu najdete na stránkách zdravotně-sociálním webu Lidé mezi lidmi (www.lidemezilidmi.cz) v rubrice Mise pro duševní zdraví.

Aktuality

Load Číst dále...

Činnost spolku Dobré místo
Naším hlavním posláním je vytvořit lidem se zdravotním postižením přiměřená pracovní místa. Působíme v pavilonu 19 Psychiatrické nemocnice Bohnice, kde máme k dispozici prostory ve druhém patře. Provozujeme aktivity pro klienty, kteří k nám mohou kdykoliv přijít a pobýt, zúčastnit se aktivit, které nabízíme, nebo jen posedět. K dispozici máme počítače s internetem. Provozujeme bazárek s oblečením za drobný příspěvek. Zaměstnáváme peer konzultanty, kteří aktivně podporují osoby se zkušeností s duševním onemocněním v prostorech Peer centra a také na Peer pointech, místech v Praze.
Někteří zaměstnanci se dále podílejí na tvorbě obsahu a provozu webových projektů, www.offtheroad.cz, který je zaměřený na výtvarnou a literární tvorbu, www.pravonaintimitu.cz, obsahující téma osob s handicapem a jejich intimního života, magazínu Na scestí, který je v tištěné podobě, vychází čtvrtletně a vybírá nejlepší literární a výtvarný obsah tvorby osob se zkušeností s duševním onemocněním spojený tématem dílu magazínu. Zabýváme se tvorbou publikací, které náš spolek zpracoval a chystá k vydání (viz rubrika Naše publikace).
V současné době zaměstnáváme přes 50 lidí se zdravotním  postižením, přičemž se nejčastěji jedná o lidi s duševním onemocněním, včetně těch těžších jako je schizofrenie.
Více o naší činnosti v rubrice stránka O nás
Pomáháme vám překonat překážky
Autor: Lenka Nováková, kreslířka,
má výstavu s názvem Zvířátka sportují
v Galerii Blanka v Ředhošti