Skip to content

Naše projekty

Název projektu: Svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním
Poskytovatel dotace: Evropský sociální fond České republiky – program zaměstnanost

Název projektu: Peer centrum

Název projektu: Víkendové aktivity pro pacienty PNB

Název projektu: Portál “Lidé mezi lidmi”

Název projektu: Publikační činnost

Název projektu: Peer aktivity
Poskytovatel dotace: Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví ČR
Dotační program: Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009 – 2014

Název projektu: Informační aktivity k reformě psychiatrické péče
Poskytovatel dotace: Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví ČR
Dotační program: Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009 – 2014

Název projektu: Organizačně administrativní zajištění a provoz spolku Dobré místo
Poskytovatel dotace: Česká republika – Úřad vlády České republiky
Tématický okruh žádosti: Organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit spolků zdravotně postižených