Skip to content

Naše projekty

Název projektu: Svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním
Poskytovatel dotace: Evropský sociální fond České republiky – program zaměstnanost

Název projektu: Peer centrum

Název projektu: Víkendové aktivity pro pacienty PNB

Název projektu: Portál “Lidé mezi lidmi”

Název projektu: Publikační činnost

Název projektu: Peer aktivity
Poskytovatel dotace: Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví ČR
Dotační program: Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009 – 2014

Název projektu: Informační aktivity k reformě psychiatrické péče
Poskytovatel dotace: Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví ČR
Dotační program: Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009 – 2014

Název projektu: Organizačně administrativní zajištění a provoz spolku Dobré místo
Poskytovatel dotace: Česká republika – Úřad vlády České republiky
Tématický okruh žádosti: Organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit spolků zdravotně postižených

 

Aktuality

Load Číst dále...

Činnost spolku Dobré místo
Naším hlavním posláním je vytvořit lidem se zdravotním postižením přiměřená pracovní místa. Působíme v pavilonu 19 Psychiatrické nemocnice Bohnice, kde máme k dispozici prostory v přízemí a ve druhém patře. Zaměstnáváme peer konzultanty a nyní začínáme s novým projektem chráněné dílny, kdy naši zaměstnanci budou vyrábět např. různé předměty z korálků, dále budeme vytvářet výrobky v šicí a kreativní dílně. Následně začneme s prodejem v Ředhošti, kde budeme mít prostory právě pro prodej těchto výrobků.
Někteří zaměstnanci se dále podílejí na tvorbě a provozu zdravotně sociálního portálu www.LideMeziLidmi.cz, na tvorbě obsahu a provozu dalších webových projektů, www.offtheroad.cz, www.pravonaintimitu.cz, časopisu Na scestí, nebo na tvorbě publikací, které náš spolek zpracoval a chystá k vydání (viz rubrika Naše publikace).
V současné době zaměstnáváme přes 50 lidí se zdravotním  postižením, přičemž se nejčastěji jedná o lidi s duševním onemocněním, včetně těch těžších jako je schizofrenie.
Více o naší činnosti v rubrice stránka O nás