Skip to content

Peer aktivity

Projekt Peer aktivity s podporou Norských fondů realizoval tři tvůrčí dílny

Spolek Dobré místo od 1. dubna 2015 do 30. dubna 2016 realizoval v Psychiatrické nemocnici Bohnice realizovali tři tvůrčí dílny: literární dílnu, publicistickou dílnu a divadelní dílnu. Dílny probíhaly pravidelně jedenkrát týdně. Byly zařazeny do nabídky aktivit pro pacienty PN Bohnice a byly aktivně propagovány na odděleních PN Bohnice. Na realizaci dílen se jako lektoři podíleli peer pracovníci – lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.

Tvůrčí díly byly hlavní náplní projektu Peer aktivity (registrační číslo CZ 11/MGS/003) podpořeného z Norských fondů, který spolek Dobré místo realizoval od dubna 2015 do konce června 2016.

V průběhu projektu se účastníci dílen aktivně zapojili do několika veřejných akcí. Například v rámci festivalu Babí léto proběhla 12. září 2015 akce Setkání na Dobrém místě, která zahrnovala prezentaci literární dílny a prezentaci publicistické dílny.

Divadelní dílna vystoupila na festivalu Babí léto s představením „Batman v hrobě“. Další inscenace tohoto představení se uskutečnila 11. listopadu 2015 v rámci Festivalu Integrace Slunce v Divadlu Akropolis. Představení Barman v hrobě vzniklo během letního čtyřdenního workshopu v PN Bohnice. Workshopu se vedle bohnických pacientů účastnili i zájemci o alternativní divadlo z řad pražské veřejnosti. „Jednou z idejí vystoupení byla destigmatizace duševního onemocnění a podpora hlavní myšlenky festivalu; tedy zviditelnění psychiatrické péče a nabídnutí kulturního programu, na kterém se podíleli lidi s duševním onemocněním. Inscenace byla pro veřejnost uvedená ještě jednou, především pro dětské diváky. Kontakt s publikem byl v obou případech velmi přirozený, účastníci – herci vystoupením získali větší sebejistotu v projevu a komunikaci,“ říká vedoucí divadelní dílny Martina Čurdová.

Literární dílna uskutečnila v roce 2015 tři události pro veřejnost, při nichž účastníci dílny prezentovali své texty. První proběhla 12.9.2015 v rámci festivalu Babí léto. S ohledem na záměr dílny spočívající v propojování světa duševně nemocných a zdravých jedinců vystoupila jako host básnířka Kateřina Kováčová, která s Literární dílnou vypomáhala.. Přečetla texty z nové sbírky Sem cejtila les. Na události se podílelo asi patnáct účastníků a byl přítomen i host z Petrkova Milan Sochora, který přečetl ze své nové knihy Myšlenky okamžiku. „Milan Sochora je duševně nemocný a s Literární dílnou takto na dálku dlouhodobě spolupracuje,“ uvedl vedoucí literární dílny Tomáš Vaněk. Další událost proběhla 1. 12. 2015 v kavárně Liberál pod názvem (Skří)pění. Oficiálním hostem byl v tomto případě Petr Pazdera Payne. Na události četlo asi 10 lidí, aby mohl být věnován větší prostor prezentaci jednotlivých účastníků. Obě události byly doprovázeny hudbou kytaristy Petra Feikla, který vytváří hudbu na vlastní texty a taktéž dochází na Literární dílnu. „Výsledkem celoroční práce literární dílny bude sborník básní a krátkých literárních texty, který vyjde také pod názvem (Skří)pění. Z tiskárny bychom ho měli dostat nejpozději v září letošního roku,“ říká Tomáš Vaněk.

Publicistická dílna využívala skutečnosti, že se realizuje v Psychiatrické nemocnice Bohnice a účastníci dílny jsou lidé, kteří mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním. Většina účastníků dílny byla v době konání dílen hospitalizovaná v PN Bohnice. „Program dílny vycházel vstříc potřebám účastníků v hledání témat pro články a rozhovory. Probírání témat a hledání možností, jak je zpracovat, mělo často charakter osobního vyrovnávání se s nemocí, se stigmatizací a diskriminací psychiatrických pacientů. Snažili jsme se, aby dílna měla pro účastníky rovněž terapeutický význam,“ uvádí vedoucí dílny Josef Gabriel. Účastníci dílen podle něj vytvořili řadu zajímavých článků a rozhovorů, které byly publikovány na zdravotně sociálním portálu Lidé mezi lidmi (www.lidemezilidmi.cz).

Kateřina Málková

 

Aktuality

Load Číst dále...

Činnost spolku Dobré místo
Naším hlavním posláním je vytvořit lidem se zdravotním postižením přiměřená pracovní místa. Působíme v pavilonu 19 Psychiatrické nemocnice Bohnice, kde máme k dispozici prostory v přízemí a ve druhém patře. Zaměstnáváme peer konzultanty a nyní začínáme s novým projektem chráněné dílny, kdy naši zaměstnanci budou vyrábět např. různé předměty z korálků, dále budeme vytvářet výrobky v šicí a kreativní dílně. Následně začneme s prodejem v Ředhošti, kde budeme mít prostory právě pro prodej těchto výrobků.
Někteří zaměstnanci se dále podílejí na tvorbě a provozu zdravotně sociálního portálu www.LideMeziLidmi.cz, na tvorbě obsahu a provozu dalších webových projektů, www.offtheroad.cz, www.pravonaintimitu.cz, časopisu Na scestí, nebo na tvorbě publikací, které náš spolek zpracoval a chystá k vydání (viz rubrika Naše publikace).
V současné době zaměstnáváme přes 50 lidí se zdravotním  postižením, přičemž se nejčastěji jedná o lidi s duševním onemocněním, včetně těch těžších jako je schizofrenie.
Více o naší činnosti v rubrice stránka O nás