Skip to content

Portál Lidemezilidmi.cz

Charakteristika projektu

Internetový zdravotně-sociální portál lidemezilidmi.cz je věnován lidem, kteří mají dlouhodobé zdravotní a sociální problémy. Upozorňujeme na situaci lidí se zdravotním postižením, dlouhodobě nemocných, seniorů, ale také rodin pečujících třeba o dítě s autismem. Chceme ukázat, že tito lidé mají co nabídnout a mají právo na plnohodnotný život. Tvůrci portálu, jehož vznik podpořil Evropský sociální fond, jsou osoby se zdravotním postižením.

Cíle projektu

– vytvářet prostor pro vyjádření názorů lidí se zdravotním postižením (například rubrika BLOG)
– informovat lidi s handicapem i veřejnost o zajímavých projektech, lidech, akcích, produktech i službách (rubriky WELLBEING a NOVINKY)
– dát prostor pro zveřejňování uměleckých děl handicapovaných a to výtvarných (rubrika ART BRUT) a nebo literárních (rubrika DÍLNA)
– informovat o problematice duševního zdraví a aktuální reformě psychiatrické péče u nás prostřednictvím rubriky MISE

Historie projektu

Spolek Dobré místo z.s. byl v letech 2011 – 2012 partnerem projektu „Další vzdělávání zdravotně znevýhodněných v oblasti redakčních prací a public relations a jejich začlenění na trh práce.“ Pod tímto trochu delším názvem se skrývá pokračování úspěšného projektu Symbióza, určeného pro osoby se zdravotním postižením (šlo o symbiózu lidí s duševním onemocněním a fyzickým handicapem). Původní Symbiózu – kurz redakční práce a komunikace s veřejností – uspořádala v roce 2009 Česká asociace pro psychické zdraví. Ta o dva roky později na rozšířenou verzi projektu získala dotaci Evropského sociálního fondu.

Inovace projektu spočívala především ve vytvoření webového portálu Lidé mezi lidmi a ve vytvoření 26 nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením – především absolventy vzdělávací části projektu. V první polovině roku 2011 dostalo celkem 48 účastníků kurzu příležitost poznat základy redakční práce a komunikace s veřejností. V září většina z nich úspěšně absolvovala závěrečnou zkoušku. Zhruba polovina absolventů získala v rámci projektu od 1.ledna 2012 zaměstnání ve spolku Dobré místo, z.s. Jejich hlavním úkolem je tvorba a propagace webového portálu Lidé mezi lidmi.

V projektu, který získal podporu z Evropského sociálního fondu, bylo uvedeno: „Webový portál bude komplexně zaměřen na zdravotně-sociální problematiku. V současné době neexistuje srovnatelný portál, který by poskytoval celkový publicistický pohled na tuto oblast, např. komplexní informace o různých typech handicapů, a současně umožňoval propojování informací, které se dotýkají všech zdravotně postižených lidí. Portál bude poskytovat platformu zdravotně postiženým nejen z řad účastníků projektu, kteří při redakční práci na něm získají odbornou praxi, ale také z jejich mateřských organizací pro zdravotně postižené občany v celé ČR.“

Webový portál bude mít podle zadání projektu čtyři základní cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, seniory, dlouhodobě nemocné a pečující rodiny. „Zdravotně postiženým bude umožňovat, aby zveřejňovali své názory, doporučení a komentáře a v neposlední řadě možnost navazování kontaktů. Široká veřejnost získá možnost přístupu k problematice zdravotně postižených a k tématu zdravotně sociální péče prostřednictvím profesionálního publicistického webu. Existující portály a webové stránky zaměřené na zdravotně postižené osoby jsou buď zaměřeny monotematicky nebo převážně obsahují odkazy a statické informace a nejsou interaktivní. Publicistický web, který by se zabýval problematikou zdravotně postižených a zdravotně sociální péči napříč rezorty (MZ, MPSV) a napříč různými diagnózami zatím chybí,“ uvádí se v projektu.

 

Aktuality

Load Číst dále...

Činnost spolku Dobré místo
Naším hlavním posláním je vytvořit lidem se zdravotním postižením přiměřená pracovní místa. Působíme v pavilonu 19 Psychiatrické nemocnice Bohnice, kde máme k dispozici prostory ve druhém patře. Provozujeme aktivity pro klienty, kteří k nám mohou kdykoliv přijít a pobýt, zúčastnit se aktivit, které nabízíme, nebo jen posedět. K dispozici máme počítače s internetem. Provozujeme bazárek s oblečením za drobný příspěvek. Zaměstnáváme peer konzultanty, kteří aktivně podporují osoby se zkušeností s duševním onemocněním v prostorech Peer centra a také na Peer pointech, místech v Praze.
Někteří zaměstnanci se dále podílejí na tvorbě obsahu a provozu webových projektů, www.offtheroad.cz, který je zaměřený na výtvarnou a literární tvorbu, www.pravonaintimitu.cz, obsahující téma osob s handicapem a jejich intimního života, magazínu Na scestí, který je v tištěné podobě, vychází čtvrtletně a vybírá nejlepší literární a výtvarný obsah tvorby osob se zkušeností s duševním onemocněním spojený tématem dílu magazínu. Zabýváme se tvorbou publikací, které náš spolek zpracoval a chystá k vydání (viz rubrika Naše publikace).
V současné době zaměstnáváme přes 50 lidí se zdravotním  postižením, přičemž se nejčastěji jedná o lidi s duševním onemocněním, včetně těch těžších jako je schizofrenie.
Více o naší činnosti v rubrice stránka O nás
Pomáháme vám překonat překážky
Autor: Lenka Nováková, kreslířka,
má výstavu s názvem Zvířátka sportují
v Galerii Blanka v Ředhošti