Skip to content

Podpořte nás

Sbírka Člověk mezi lidmi

Cílem sbírky je podpořit činnost zapsaného spolku Dobré místo a zajistit tak pro handicapované lidi možnost získat pracovní uplatnění odpovídající jejich osobním možnostem.

V případě, že byste rádi podpořili naši činnost, můžete na náš sbírkový účet zaslat libovolnou částku. V případě zájmu vám rádi vystavíme i darovací smlouvu pro odečtení z daní.

Číslo sbírkového účtu:  FIO banka 2100498490 \ 2010

Podpořte naši činnost darem na základě darovací smlouvy

FINANČNÍ DAR: Předem děkujeme za finanční podporu v libovolné výši. Finanční prostředky budou využity na podporu zaměstnávání zdravotně postižených, nutné materiální zajištění chodu organizace apod. Předem děkujeme.

HMOTNÝ DAR: Nebráníme se jakémukoliv hmotnému daru, který bude svým charakterem odpovídat naší činnosti. Může jít i o služby, například grafické či tiskařské práce, o případné jiné spolupráci budeme rádi jednat.

Dotazy k poskytování finanční či hmotné podpory směřujte na e-mail: spolek@dobre-misto.cz nebo telefon 777 733 400 (Kancelář).

PROČ MÁ NAŠE ČINNOST SMYSL?

Odpovídají naši zaměstnanci: