Skip to content

Podpořte nás

Sbírka Člověk mezi lidmi

Cílem sbírky je podpořit činnost zapsaného spolku Dobré místo a zajistit tak pro handicapované lidi možnost získat pracovní uplatnění odpovídající jejich osobním možnostem.

V případě, že byste rádi podpořili naši činnost, můžete na náš sbírkový účet zaslat libovolnou částku. V případě zájmu vám rádi vystavíme i darovací smlouvu pro odečtení z daní.

Číslo sbírkového účtu:  FIO banka 2100498490 \ 2010

Podpořte naši činnost darem na základě darovací smlouvy

FINANČNÍ DAR: Předem děkujeme za finanční podporu v libovolné výši. Finanční prostředky budou využity na podporu zaměstnávání zdravotně postižených, nutné materiální zajištění chodu organizace apod. Předem děkujeme.

HMOTNÝ DAR: Nebráníme se jakémukoliv hmotnému daru, který bude svým charakterem odpovídat naší činnosti. Může jít i o služby, například grafické či tiskařské práce, o případné jiné spolupráci budeme rádi jednat.

Dotazy k poskytování finanční či hmotné podpory směřujte na e-mail: spolek@dobre-misto.cz nebo telefon 777 733 400 (Kancelář).

PROČ MÁ NAŠE ČINNOST SMYSL?

Odpovídají naši zaměstnanci: 

Aktuality

Load Číst dále...

Činnost spolku Dobré místo
Naším hlavním posláním je vytvořit lidem se zdravotním postižením přiměřená pracovní místa. Působíme v pavilonu 19 Psychiatrické nemocnice Bohnice, kde máme k dispozici prostory v přízemí a ve druhém patře. Zaměstnáváme peer konzultanty a nyní začínáme s novým projektem chráněné dílny, kdy naši zaměstnanci budou vyrábět např. různé předměty z korálků, dále budeme vytvářet výrobky v šicí a kreativní dílně. Následně začneme s prodejem v Ředhošti, kde budeme mít prostory právě pro prodej těchto výrobků.
Někteří zaměstnanci se dále podílejí na tvorbě a provozu zdravotně sociálního portálu www.LideMeziLidmi.cz, na tvorbě obsahu a provozu dalších webových projektů, www.offtheroad.cz, www.pravonaintimitu.cz, časopisu Na scestí, nebo na tvorbě publikací, které náš spolek zpracoval a chystá k vydání (viz rubrika Naše publikace).
V současné době zaměstnáváme přes 50 lidí se zdravotním  postižením, přičemž se nejčastěji jedná o lidi s duševním onemocněním, včetně těch těžších jako je schizofrenie.
Více o naší činnosti v rubrice stránka O nás