Zvoneček zelený látkový, Dobré místo, Blíznivé mípady