Dobré místo

Dobré místo, z.s. je nezisková organizace (dříve občanské sdružení, nyní spolek). Naším posláním je začleňovat lidi se zdravotním postižením na trh práce, nabízíme jim chráněné prostředí redakce webového portálu www.LideMeziLidmi.cz i práci v rámci dalších aktivit sdružení. Naším mottem je individuální přístup k zaměstnancům, vycházíme vstříc zdravotním specifikům i pracovním možnostem každého. Našimi zaměstnanci jsou z větší části lidé, kteří mají zkušenosti s duševní nemocí a to včetně těch těžších, jako je schizofrenie a jiné psychotické poruchy. Z toho vychází naše úzká spolupráce s řadou dalších organizací a institucí věnujících se duševně nemocným.

Od července roku 2018 ve spolku Dobré místo zaměstnáváme peer konzultanty v rámci projektu Svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním podpořeného ESF ČR. Pacienti Psychiatrické nemocnice Bohnice mají možnost sdílet své problémy s vyškoleným peer konzultantem, který má zároveň vlastní zkušenost s duševním onemocněním. Někomu zase může lépe pomoci některá z aktivit, kterou v našich prostorách provozujeme, jako šití (máme šicí stroje), pletení v šicí dílně, korálkování (máme k dispozici korálky darované zejména společností Preciosa), nebo tvoření videa (nebo hudby a obrazu) v multimediální dílně. Ve výtvarné dílně si zase můžete malovat a také se pod vedením kvalifikované výtvarnice učit techniky kresby a malby. Můžete se také zúčastnit pohybových aktivit, jako jsou procházky, ping pong, cvičení pro zdraví těla a duše. Stránky související s tímto projektem jsou:

Na sociální síti Facebook uzavřená skupina s názvem Svépomocná skupina lidí se zkušeností s duševním onemocněním

Blog s cílem prezentace příběhů, názorů a umělecké tvorby lidí se zkušeností s duševním onemocněním Off the road (Na scestí), momentálně ve vytváření, odkaz bude brzy přidán.

V současné době zaměstnává Dobré místo přes 20 zdravotně handicapovaných osob. Větší část z nich píše autorské články na portál LideMeziLidmi.cz, který jsme spustili začátkem roku 2012 a je věnován zdravotně sociální problematice. Čtenář zde najde kromě představení různých organizací pomáhajících handicapovaným také pozvánky na akce nebo příběhy lidí, kteří mají s nějakým druhem handicapu vlastní zkušenost. Významnými rubrikami jsou Dílna, Art Brut a Blog, kde dostávají prostor čtenáři portálu, vystavují zde výtvarná či literární díla nebo mohou v rubrice Blog vyjadřovat svoje názory. Podrobněji na www.LideMeziLidmi.cz.

Další projekty, kterým se aktuálně věnujeme, je tvorba několika publikací. Především se jedná o sborník věnovaný problematice duševních nemocí a psychiatrie Kam jdou lidé s nemocnou duší a také biografická kniha naší zaměstnankyně Moniky Henčlové Holka divoká. Na obou publikacích se významnou měrou podílí řada našich zaměstnanců ať už jako autoři, editoři, grafici, korektoři apod.

Třetí a dalo by se říci v letošním roce pro nás nejzásadnější publikací je kalendář Svátky a slavnosti 2015. Ten svým provedením navazuje na tradici kalendářů, které nepřinášejí jen obrázek a řadu čísel, ale také zajímavé čtení na každý měsíc. Náš kalendář vychází (jak název napovídá) ze svátků slavených během roku a to nejen u nás, ale vybrali jsme zajímavé svátky a zvyky z celého světa. Kalendář má velmi vysokou kvalitu grafického i technického zpracování a proto jej nabízíme jako formu náhradního plnění či firemních dárků pro firmy. Více se dočtete na stránce věnované této publikaci.