Skip to content

Historie Dobrého místa

valna_hromada
Valná hromada Dobré místo

Občanské sdružení Dobré místo vzniklo v roce 2007. Jeho cílem je umožnit lidem se zdravotním postižením aktivní zapojení do života společnosti.

Dobré místo je nezisková organizace (dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek). Naším posláním je začleňovat lidi se zdravotním postižením na trh práce, nabízíme jim chráněné prostředí redakce webového portálu www.LideMeziLidmi.cz i práci v rámci dalších aktivit sdružení. Naším mottem je individuální přístup k zaměstnancům, vycházíme vstříc zdravotním specifikům i pracovním možnostem každého. Našimi zaměstnanci jsou z větší části lidé, kteří mají zkušenosti s duševní nemocí a to včetně těch těžších, jako je schizofrenie a jiné psychotické poruchy. Z toho vychází naše úzká spolupráce s řadou dalších organizací a institucí věnujících se duševně nemocným.

Název sdružení vyjadřuje dva významy dobré místo pro život a dobré pracovní místo.

Od podzimu 2009 zaměstnává Dobré místo, o.s. lidi se zdravotním postižením. Věnují se zdravotně sociální publicistice v rámci vznikající informační agentury zdravotně postižených.. ale i dalším činnostem.

Spolek Dobré místo zaměstnává zdravotně handicapované osoby. Větší část z nich píše autorské články na portál LideMeziLidmi.cz, který jsme spustili začátkem roku 2012 a je věnován zdravotně sociální problematice. Čtenář zde najde kromě představení různých organizací pomáhajících handicapovaným také pozvánky na akce nebo příběhy lidí, kteří mají s nějakým druhem handicapu vlastní zkušenost. Významnými rubrikami jsou Dílna, Art Brut a Blog, kde dostávají prostor čtenáři portálu, vystavují zde výtvarná či literární díla nebo mohou v rubrice Blog vyjadřovat svoje názory. Podrobněji na www.LideMeziLidmi.cz.

Další projekty, kterým jsme se v minulosti věnovali, je vorba několika publikací. Především se jedná o sborník věnovaný problematice duševních nemocí a psychiatrie Kam jdou lidé s nemocnou duší a také biografická kniha naší zaměstnankyně Moniky Henčlové Holka divoká. Na obou publikacích se významnou měrou podílela řada našich zaměstnanců ať už jako autoři, editoři, grafici, korektoři apod.

Další publikací byl kalendář Svátky a slavnosti 2015. Ten svým provedením navázal na tradici kalendářů, které nepřinášejí jen obrázek a řadu čísel, ale také zajímavé čtení na každý měsíc. Náš kalendář vychází (jak název napovídá) ze svátků slavených během roku a to nejen u nás, ale vybrali jsme zajímavé svátky a zvyky z celého světa. Kalendář má velmi vysokou kvalitu grafického i technického zpracování a proto jej nabízíme jako formu náhradního plnění či firemních dárků pro firmy. Více se dočtete na stránce věnované této publikaci.

Od července roku 2018 do roku 2021 jsme ve spolku Dobré místo zaměstnávali peer konzultanty v rámci projektu Svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním podpořeného ESF ČR. Pacienti Psychiatrické nemocnice Bohnice mají možnost sdílet své problémy s vyškoleným peer konzultantem, který má zároveň vlastní zkušenost s duševním onemocněním. Někomu zase může lépe pomoci některá z aktivit, kterou v našich prostorách provozujeme, jako šití (máme šicí stroje), pletení v šicí dílně, korálkování (máme k dispozici korálky darované zejména společností Preciosa), nebo tvoření videa (nebo hudby a obrazu) v multimediální dílně. Ve výtvarné dílně si zase můžete malovat a také se pod vedením kvalifikované výtvarnice učit techniky kresby a malby. Můžete se také zúčastnit pohybových aktivit, jako jsou procházky, ping pong, cvičení pro zdraví těla a duše. Projekt skončil v květnu 2021. Na projekt jsme navázali a od roku 2021 dále zaměstnáváme peer konzultanty a v prostoru budovy 19 nabízíme aktivity pro klienty. Také vydáváme magazín Na scestí s tématy souvisejícími s duševním zdravím a provozujeme weby, na kterých zveřejňujeme články a další informace spojené s tématem.

Činnost spolku Dobré místo
Naším hlavním posláním je vytvořit lidem se zdravotním postižením přiměřená pracovní místa. Působíme v pavilonu 19 Psychiatrické nemocnice Bohnice, kde máme k dispozici prostory ve druhém patře. Provozujeme aktivity pro klienty, kteří k nám mohou kdykoliv přijít a pobýt, zúčastnit se aktivit, které nabízíme, nebo jen posedět. K dispozici máme počítače s internetem. Provozujeme bazárek s oblečením za drobný příspěvek. Zaměstnáváme peer konzultanty, kteří aktivně podporují osoby se zkušeností s duševním onemocněním v prostorech Peer centra a také na Peer pointech, místech v Praze.
Někteří zaměstnanci se dále podílejí na tvorbě obsahu a provozu webových projektů, www.offtheroad.cz, který je zaměřený na výtvarnou a literární tvorbu, www.pravonaintimitu.cz, obsahující téma osob s handicapem a jejich intimního života, magazínu Na scestí, který je v tištěné podobě, vychází čtvrtletně a vybírá nejlepší literární a výtvarný obsah tvorby osob se zkušeností s duševním onemocněním spojený tématem dílu magazínu. Zabýváme se tvorbou publikací, které náš spolek zpracoval a chystá k vydání (viz rubrika Publikační činnost).
V současné době zaměstnáváme přes 50 lidí se zdravotním  postižením, přičemž se nejčastěji jedná o lidi s duševním onemocněním, včetně těch těžších jako je schizofrenie.Pomáháme vám překonat překážky
Autor: Lenka Nováková, kreslířka,
podívejte se na fotografie z výstavy
s názvem Zvířátka sportují
v Galerii Blanka v Ředhošti