Skip to content

Peer centrum

Cílem projektu je zapojení peer konzultantů do péče o pacienty PN Bohnice. Projekt navazuje na v současnosti realizovaný projekt Svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním, který je podpořen z ESF ČR v období od 1.6.2018 do 31.5.2021. Záměrem je zaměstnat v Dobrém místě, z. s. 10 peer konzultantů, kteří absolvovali kurz pro peer konzultanty v Centru pro rozvoj péče o duševní zdraví (červen 2018) a do 30.5.2019 jsou účastníky projektu Svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním. Mají tedy potřebné vzdělání a budou mít téměř roční praxi v rámci evropského projektu. (náplní jejich práce je podpora lidí s vážným duševním onemocněním, kteří již byli propuštěni z lůžkového psychiatrického zařízení a potřebují pomoc peer konzultantů se zapojením do běžného života). Na jejich místa nastoupí od 1.7.2019 nová skupina vyškolených peer konzultantů. Pro 10 peer konzultantů zaměstnaných od 1.6.2018 končí účast v evropském projektu 30.5.2019. Byla by velká škoda, kdyby nedostali příležitost pokračovat v práci peer konzultantů, vzhledem k získaným zkušenostem, vlastnímu uplatnění i kvalifikaci.

přízemí pavilonu 19, vchod ze strany od hřiště

  • pro pacienty PNB
  • možnost využití počítačů k vyhledávání praktických informací pro řešení a zlepšení vaší nynější situace (např. hledání zaměstnání, nebo bydlení, atp.)
  • ping-pong (větší prostor i pro obíhačku)
  • vytváření z papíru – dílna Aleny Petříkové (Úterý, Čtvrtek)
  • korálkování
  • káva, čaj, a jiné
  • Víkendové aktivity (ping-pong, korálkování, promítání filmů)

Metodika projektu Peer centrum (PDF)