Skip to content

Podpořte nás

Sbírka Člověk mezi lidmi

Cílem sbírky je podpořit činnost zapsaného spolku Dobré místo a zajistit tak pro handicapované lidi možnost získat pracovní uplatnění odpovídající jejich osobním možnostem.

V případě, že byste rádi podpořili naši činnost, můžete na náš sbírkový účet zaslat libovolnou částku. V případě zájmu vám rádi vystavíme i darovací smlouvu pro odečtení z daní.

Číslo sbírkového účtu:  FIO banka 2100498490 \ 2010

Podpořte naši činnost darem na základě darovací smlouvy

FINANČNÍ DAR: Předem děkujeme za finanční podporu v libovolné výši. Finanční prostředky budou využity na podporu zaměstnávání zdravotně postižených, nutné materiální zajištění chodu organizace apod. Předem děkujeme.

HMOTNÝ DAR: Nebráníme se jakémukoliv hmotnému daru, který bude svým charakterem odpovídat naší činnosti. Může jít i o služby, například grafické či tiskařské práce, o případné jiné spolupráci budeme rádi jednat.

Dotazy k poskytování finanční či hmotné podpory směřujte na e-mail: spolek@dobre-misto.cz nebo telefon 777 733 400 (Kancelář).

PROČ MÁ NAŠE ČINNOST SMYSL?

Odpovídají naši zaměstnanci: 

Činnost spolku Dobré místo
Naším hlavním posláním je vytvořit lidem se zdravotním postižením přiměřená pracovní místa. Působíme v pavilonu 19 Psychiatrické nemocnice Bohnice, kde máme k dispozici prostory ve druhém patře. Provozujeme aktivity pro klienty, kteří k nám mohou kdykoliv přijít a pobýt, zúčastnit se aktivit, které nabízíme, nebo jen posedět. K dispozici máme počítače s internetem. Provozujeme bazárek s oblečením za drobný příspěvek. Zaměstnáváme peer konzultanty, kteří aktivně podporují osoby se zkušeností s duševním onemocněním v prostorech Peer centra a také na Peer pointech, místech v Praze.
Někteří zaměstnanci se dále podílejí na tvorbě obsahu a provozu webových projektů, www.offtheroad.cz, který je zaměřený na výtvarnou a literární tvorbu, www.pravonaintimitu.cz, obsahující téma osob s handicapem a jejich intimního života, magazínu Na scestí, který je v tištěné podobě, vychází čtvrtletně a vybírá nejlepší literární a výtvarný obsah tvorby osob se zkušeností s duševním onemocněním spojený tématem dílu magazínu. Zabýváme se tvorbou publikací, které náš spolek zpracoval a chystá k vydání (viz rubrika Publikační činnost).
V současné době zaměstnáváme přes 50 lidí se zdravotním  postižením, přičemž se nejčastěji jedná o lidi s duševním onemocněním, včetně těch těžších jako je schizofrenie.Pomáháme vám překonat překážky
Autor: Lenka Nováková, kreslířka,
podívejte se na fotografie z výstavy
s názvem Zvířátka sportují
v Galerii Blanka v Ředhošti