Skip to content

Spolupracujeme

sympathea

SYMPATHEA – celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných

greendoors
GREEN DOORS – nestátní nezisková organizace, která se zabývá pracovní a sociální rehabilitací lidí s duševním onemocněním

fokus-praha

FOKUS PRAHA – nestátní nezisková organizace s tradicí od roku 1990 sdružující psychoterapeuty, socioterapeuty, pracovní terapeuty, psychology, sociální pracovníky a další pracovníky včetně dobrovolníků

kolumbus
KOLUMBUS – spolek, který sdružuje uživatele a ex-uživatele služeb psychiatrické péče. Cílem spolku je především chránit práva duševně nemocných v České republice a zkvalitnit život uživatelů.

vida
VIDA – spolek, který smysluplně využívá osobní zkušenost s duševním onemocněním v pomoci stejně handicapovaným lidem, jejich rodičům a příbuzným i široké veřejnosti

baobab
BAOBAB – posláním spolku Baobab je poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním, především psychotického okruhu, aby běžný život zvládali samostatně a spokojeně

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ONDŘEJOBČANSKÉ SDRUŽENÍ ONDŘEJ
Nad Ondřejovem 36, 140 00 Praha 4