Skip to content

Svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním

Kromě aktivit v rozvrhu nabízíme i jiné aktivity, podle zájmu klientů. Více informací se dozvíte v prostorách Dobrého místa.

Projekt podpořený Evropským sociálním fondem České republiky s názvem Svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním s registračním číslem projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008181

Facebooková skupina projektu Svépomocná skupina lidí se zkušeností s duševním onemocněním:
https://www.facebook.com/groups/blaznivasvepomocnaskupina/